Miễn phí giao hàng từ 500.000 VND*

Phụ kiện

Vòng đeo tay cối
Xem nhanh
Vòng cổ 2 dây vintage - vàng
Xem nhanh
Vòng sát cổ kiểu chocker, hột đen
125.000 VND
Vòng cổ 2 dây vintage - xanh
Xem nhanh
Vòng sát cổ kiểu chocker, hột xanh
125.000 VND
Vòng cổ 2 dây vintage - đen
Xem nhanh
Vòng sát cổ kiểu chocker, hột đen
125.000 VND
Bông tai vintage
Xem nhanh
Bông tai kim loại
Xem nhanh
Bông tai inox
Xem nhanh
25.000 VND
Vòng tay bohemian
Xem nhanh
Vòng cổ Dreamcatcher
Xem nhanh
Vòng cổ lông vũ
Xem nhanh
Vòng cổ lông 2 lông vũ
50.000 VND